ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

 

Ανακαλύφθηκαν στην Νότια Αφρική ταφές παλαιότερες τουλάχιστον 100.000 χρόνια από εκείνες του Homo sapiens