ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Τέλος τα τραπεζοκαθίσματα στην Πανεπιστημίου - Σε ποια σημεία του Εμπορικού Τριγώνου δεν επιτρέπονται