ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

Για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και πλαστογραφία κατηγορειται ο «Μάξιμος Σαράφης» της Novartis