ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μέτρα ασφαλείας από την ATTICA BANK για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

24/05/18 - 10:20
Η ATTICA BANK προσαρμόζει τις διαδικασίες της που αφορούν στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των πελατών της και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών