ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019)

 

Προϋπολογισμός δύο σεναρίων - Σε δεκαπέντε ημέρες θα κριθεί το θέμα της μείωσης των συντάξεων