ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Εισβολή ατόμων στον «Αθήνα 9,84»

01/10/19 - 17:43
Μία ομάδα είκοσι ατόμων προσπάθησαν να κάνουν κατάληψη στον σταθμό για να βγουν στον «αέρα» και να διαβάσουν ένα ψήφισμα