Σημεία δωρεάν ελέγxου Covid-19 από τον ΕΟΔΥ την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου