ΣΤΕΨΗ ΚΑΡΟΛΟΥ

 

LIVE η στέψη του Καρόλου

 

«Επιχείρηση Χρυσή Σφαίρα»: Στις 6 Μαΐου θα στεφθεί βασιλιάς ο Κάρολος Γ΄