ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 

Επικίνδυνη κλιμάκωση: Το Μινσκ λέει πως συμμετέχει σε πυρηνικά γυμνάσια με τη Ρωσία