ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΕ

 

Σύνοδος ΕΕ: Στην ατζέντα Μέση Ανατολή και Ουκρανία

 

Κυρ. Μητσοτάκης: Απαιτείται ευρωπαϊκή αντίδραση για την προστασία καταναλωτών, επιχειρήσεων και αγροτών από την ακρίβεια στην ενέργεια