ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

Ποια μέτρα λαμβάνουν ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας, εν αναμονή μιας κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης