ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η αμαρτωλή Deutsche Bank - Το ιστορικό των σκανδάλων της

22/09/20 - 12:18
Το νέο σκάνδαλο ξεπλύματος τεράστιων ποσών από διεθνείς τραπεζικούς παίκτες, όπως η Deutsche Bank, δείχνει ότι η κορυφαία γερμανική τράπεζα, παρά τις προσπάθειές της, αδυνατεί να αποτινάξει το «αμαρτωλό» παρελθόν της

Η Παγκρήτια εξάντλησε τον διαθέσιμο όγκο δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19»

25/06/20 - 11:45
Η Παγκρήτια εξάντλησε τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19»