ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

 

Οι ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες συντονίζονται για να βελτιώσουν την πρόσβαση στην ρευστότητα και για να καθησυχάσουν τις αγορές