ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

 

Χαλκιδική: Εργαζόμενος της ΔΕΔΔΥΕ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκαστάστασης βλάβης