ΤΡΙΣΑΓΙΟ

 

Καταγγελία: Ψευδο-επίσκοπος ο ιερέας που προσπάθησε κάνει τρισάγιο στο μνήμα του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου