ΤΖΑΚ ΠΟΤ ΣΤΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019