ΒΡΑΝΔΕΜΒΟΥΡΓΟ

Wi-Fi σε εκκλησίες

20/05/16 - 18:17
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο οι πιστοί σε 220 Προτεσταντικές εκκλησίες του Βερολίνου και το Βρανδεμβούργου