ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Πως θα αντιμετωπίσετε τις δυσλειτουργίες του Power Pass - Διευκρινίσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Κατάργηση 68 υπηρεσιών του ΕΦΚΑ από τα ΚΕΠ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών