Ο δρόμος για την απόκτηση γνώσεων, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις του ανθρώπου, που οδηγεί στην Αρετή

Ο δρόμος για την απόκτηση γνώσεων, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις του ανθρώπου, που οδηγεί στην Αρετή
Ενημερώθηκε: 06/09/20 - 15:23
Του Βασίλειου Κιμ. Μπένου

Η απόκτηση γνώσεως είναι από την εποχή του μυθικού Προμηθέα βασική ανάγκη. Συγχρόνως αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ικανότητες του ανθρώπου. Αποτελεί μοναδικό μέσο για την επιβίωση και για βελτίωση και συμβάλλει στην εξύψωση του γνώστη. Αναγνωρίζεται μάλιστα ως αρετή, για την ανάδειξη την οποίας απαιτείται μακρόχρονη και συστηματική προσπάθεια. 

Το Πανεπιστήμιο υλοποιεί την ανώτατη βαθμίδα αυτής της προσπάθειας. Δεν αποτελεί όμως απλό εκπαιδευτήριο, έστω ανώτατο. Η ενασχόληση στο Πανεπιστήμιο επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων όλων, όσων συμμετέχουν στη λειτουργία του, όπου η επιστημονική έρευνα και η διδασκαλία αλληλοεπηρεάζονται με το να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους ή να συμπληρώνει η μία την άλλη. Το μεγαλείο της επιστήμης προσελκύει και μεταβάλλει τον μαθητή σε γνώστη και η πανεπιστημιακή έρευνα μετατρέπει τον ερευνητή σε δάσκαλο και οδοδείκτη στη συνεχή πορεία και εξέλιξη της επιστήμης.

Το πανεπιστήμιο Πειραιώς με την αδιάκοπη εργασία των μελών του κατόρθωσε να εξελιχτεί σε ραγδαία ανερχόμενο επιστημονικό κέντρο, το κύρος του οποίου ήδη έχει ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα της χώρας μας, συνεργαζόμενο με ίσους όρους με σημαντικά ξένα Πανεπιστήμια στα πλαίσια αμοιβαίας αναγνωρίσεως.

Με αυτή την προϋπόθεση καταβάλλεται προσπάθεια για βελτίωση της πανεπιστημιακής λειτουργίας και για διεύρυνση της κοινωνικής αναγνωρίσεως του έργου του Πανεπιστημίου μας.

Για τον σκοπό αυτόν επιδιώκεται η συνεργασία όλων των μελών του και η αναγνώριση διδασκόντων, διδασκομένων και υπαλλήλων ως ισότιμων συζητητών. Επίσης επιδιώκεται η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και η ενίσχυση των δημοκρατικών όλων δικαιωμάτων, ώστε η Πανεπιστημιακή μας κοινότητα να αποτελεί παράδειγμα, ιδίως για τους αυριανούς επιστήμονες.

Το εκπαιδευτικό έργο αναβαθμίζεται με ταχύτερους ρυθμούς, με την εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.
Γίνεται συνεχής προσπάθεια για πληρέστερη κάλυψη των κτιριακών αναγκών του Πανεπιστημίου.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου πληθαίνουν και καταβάλλεται προσπάθεια για επέκταση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και για σύνδεση των σπουδών με την παραγωγή, προς αντιμετώπιση την ανεργίας των αποφοίτων. Η συνεχής διεύρυνση των εργαστηρίων Η/Υ και η μέριμνα για πρακτική εξάσκηση των φοιτητών αποτελεί πάγιο στόχο που βελτιώνει τις παρεχόμενες γνώσεις. 

Καταβάλλεται προσπάθεια για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των φοιτητών μας στο Πανεπιστήμιο. Η άνετη βιβλιοθήκη, οι χώροι κυλικείου, το φοιτητικό εστιατόριο και η υπό ίδρυση φοιτητική λέσχη είναι μερικά από τα έργα που έχουν γίνει και θα γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το Πανεπιστήμιο οφείλει να συμβάλλει στη ζωή του Πειραιά και να γίνεται ευρύτερα γνωστό. Η ανάπτυξη συστηματικής συνεργασίας με τοπικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, με θετικό αντίκτυπο στην αξία των παρεχόμενων πτυχίων. Το Πανεπιστήμιο χρειάζεται τη φροντίδα και συνεργασία όλων μας.

’’ΕΠΙΛΟΓΟΣ : ενός «ΔΑΣΚΑΛΟΥ» που
πρυτάνευσε με γνώμονα την αγάπη του προς
τα παιδιά και τον ιερό χώρο του
Πανεπιστημίου.

Μαρίνα Προκοπίου