Τατιάνα Στανόβαγια

Αναλύτρια του Carnegie Moscow Center