Ένα βήμα πίσω η Εκκλησία για την προσφυγή στο ΣτΕ για τα περιοριστικά  μέτρα στις Εκκλησίες

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Ενημερώθηκε: 11/02/21 - 21:34

Η Εκκλησία δεν θα προχωρήσει το θέμα της προσφυγής στο ΣτΕ για τα περιοριστικά  μέτρα που εφαρμόστηκαν την περίοδο των εορτών αφού πλέον δεν ισχύουν οι ΚΥΑ με τις οποίες είχαν επιβληθεί. Η εκδίκαση της προσφυγής την οποία είχαν καταθέσει έτσι κι αλλιώς έχει μετατεθεί για τις 2 Απριλίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο 'Ορθοδοξία" σε εγκύκλιο που απέστειλε η Ιερά Σύνοδος προς τις Μητροπόλεις, το ΣτΕ αναμένεται να προκρίνει απόφαση κατάργησης της δίκης λόγω λήξης της ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ, χωρίς να εξετάσει την νομιμότητά της (και επιβολής της δικαστικής δαπάνης σε βάρους των αιτούντων). Τονίζεται ωστόσο, ότι αν προβληθεί με υπόμνημα και σχετικά στοιχεία ή συνδρομή λόγου ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος πριν από τη συζήτηση, η υπόθεση μπορεί να κριθεί.

«Γιά τόν προαναφερθέντα λόγο ζητήθηκε ἀναβολή στίς 5.2.2021 (ἀρχική δικάσιμος) ἀπό τό Δικαστήριο, ἡ ὁποία χορηγήθηκε γιά τήν δικάσιμο τῆς 2ας Ἀπριλίου 2021, προκειμένου νά ἐρωτηθοῦν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις γιά τήν ἐφαρμογή τῶν συγκεκριμένων προσβαλλομένων διατάξεων τῆς Κ.Υ.Α. σέ βάρος τους ἀπό τό Κράτος» τονίζεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με απόφασή της στις 4 Φεβρουαρίου αποφάσισε ότι σε όσες περιπτώσεις δεν δικαιολογείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον, θα υποβληθεί παραίτηση από το δικόγραφο προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή δικαστικής δαπάνης σε βάρος των Ιερών Μητροπόλεων.

Καλεί μάλιστα τις Μητροπόλεις να ενημερώσουν την Αρχιγραμματεία της Ι.Σ. και να αποστείλουν σχετικά έγγραφα στοιχεία:

1. Εάν επιβλήθηκαν σε κληρικούς ή λαϊκούς πρόστιμα λόγω της τελέσεως Ακολουθιών με παρουσία ποιμνίου εντός των Ιερών Ναών κατά τον εορτασμό των Θεοφανείων (να αποσταλούν και οι πράξεις επιβολής προστίμου).

2. Εάν έχει παραγγελθεί από τους κατά τόπον Εισαγγελείς Πρωτοδικών της χώρας προκαταρκτική εξέταση σε βάρος κληρικών για την τέλεση Ακολουθιών με παρουσία ποιμνίου εντός των Ιερών Ναών κατά τον εορτασμό των Θεοφανείων (να αποσταλεί αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει κλήση κληρικού σε προκαταρκτική εξέταση).

3. Εάν τα αρμόδια Ληξιαρχικά Γραφεία αρνήθηκαν την καταχώριση πιστοποιητικών τελέσεως γάμων ή βαπτίσεων επειδή τελέσθηκαν σε Ιερούς Ναούς μεταξύ 3.1.2021 και 11.1.2021 (σε θετική περίπτωση να εξασφαλισθούν και να αποσταλούν έγγραφες απαντήσεις Ληξιαρχικών Υπηρεσιών ή αναφορές κληρικών ή των ενδιαφερομένων λαϊκών μαζί με το πιστοποιητικό τελέσεως γάμου ή βαπτίσεως).

Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Στο μεταξύ στη νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε και η οποία σε πρώτη φάση θα ισχύσει για τις «Κόκκινες» περιοχές και βεβαίως την Αττική έως τις 28 του μήνα εξειδικεύονται τα μέτρα που καλούνται να εφαρμόσουν οι μητροπόλεις:
 
Στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ψάλτης ή νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις για όλους του χώρους λατρείας, εκτός των Ιερών Ναών στους οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης, όπου ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι, και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά δεκαπέντε τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα δύο μέτρα μεταξύ τους., καθώς και β)των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.]

Οι θύρες του χώροι εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας κατά τη διάρκεια τέλεσης της λειτουργίας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν θα εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής.

Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τηλεοπτικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσω, ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα άτομα. Απαγορεύεται να παρευρίσκονται φυσικά πρόσωπα στο προαύλιο των χώρων λατρείας, καθώς και η χρήση εξωτερικών μεγαφώνων για τη μετάδοση των λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών.

Όσον αφορά στους γάμους, τις βαπτίσεις, τις κηδείες, τα μνημόσυνα και τις σχετικές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες σύμφωνα με τα οικεία θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθιστε η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η παρουσία έως εννέα ατόμων, τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείρισης των ιερών ναών και των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή.

Η προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή επιτρέπεται στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης, σύμφωνα με την παρούσα, εφαρμοζομένων των μέτρων προστασίας και χωρίς υπέρβαση πάντως του ανωτάτου ορίου των εννέα ατόμων εντός του χώρου λατρείας.

Μεταξύ άλλων ο κατά τον νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ανακοίνωη κ.λ.π) και σε κάθε περίπτωση να αναρτά σε εμφανές σημείο της εισόδου, τις ώρες κατά τις οποίες ο ναός θα είναι ανοικτός για πραγματοποίηση της κατ΄ιδίαν προσευχής.