Καταγγελία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας: Οι Ρώσοι αρπάζουν ορθόδοξους ναούς 

 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδωρος

Ενημερώθηκε: 10/05/22 - 00:51

Σκληρή επίθεση , με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του Πατριαρχείου Μόσχας ,εξαπέλυσε ο πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.Θεόδωρος κατηγορώντας τους Ρώσους οτι αρπάζουν περιουσίες και χρηματίζουν ιερείς.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε αναφέρει: "Κύριος στόχος τωναναδέλφων ρωσικών ενεργειών είναι ή αρπαγή Ενοριακών κοινοτήτων γηγενών ορθοδόξων, δηλαδή οδιά χρηματισμού δελεασμός των 'Εφημερίων αρχικώςκαι εν συνεχεία ή αποστασία τών Ενοριών αυτών μετά τών Ναών, κτισμάτων κλπ ...Κατόπιν αυτής τηςληστρικής και ασεβούς συμπεριφοράς της χρονικώς νεωτέρας Ρωσικής 'Εκκλησία παραγγέλλομεν όπως προβείτε απαραιτήτως διά των νομικών συμβούλων τών`Ιερών Μητροπόλεων καί Έπισκοπών σέ κάθε προβλεπομένη εκ της τοπικής νομοθεσίας πράξη προςδιασφάλιση τής κινητής καί ακινήτου περιουσίας τώνκαθ'νμάς εκκλησιαστικών 'Επαρχιών, άλλά καί στηνάμεση επαναφορά κάθε περιουσιακού στοιχείου (ναών, κτιρίων, γαιών κ.τ.ό) στην κατά νόμον κατοχή τού Νομικού Προσώπου αυτών (Μητροπόλεων καί'Επισκοπών) από κάθε καταπατητή".

Προκειμένου να σωθούν τα περιουσιακά στοιχεία ο Πατριάρχης ζητά από όλους να προχωρήσουν άμεσα στην "επικαιροποίηση καί μεγίστη σπουδαιότητα τού Θέματος της αποκτήσεως τό συντομότερων δυνατόν τίτλων ιδιοκτησίας ή νομίμου κατοχής καί χρήσεως τωνπάσης φύσεως ακινήτων".