46η Κλήρωση Λαϊκού Λαχείο Τρίτης 12/11: Δείτε σε λίγο πρώτοι στο The Pressroom τους τυχερούς αριθμούς

 
LAIKO

Ενημερώθηκε: 12/11/19 - 21:55

Απόψε η 46η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου Τρίτη 12/11. 2.600.000€ μοιράζονται απόψε οι τυχεροί. Δείτε πρώτοι σε λίγο στο The Pressroom τους τυχερούς αριθμούς.

Το Λαϊκό Λαχείο πωλείται σε 5άδα αξίας 10€, αλλά και σε μεμονωμένα τεμάχια αξίας 2€ το κάθε ένα (1/5).Πρόκειται για ένα από τα πιο παραδοσιακά και ιστορικά παιχνίδια καθώς κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το 1941.

Χαρακτηριστικό του Λαϊκού Λαχείου δεν είναι μόνο τα μεγάλα κέρδη αλλά και οι πολλές κατηγορίες κερδών με τους χιλιάδες νικητές σε κάθε κλήρωση.

Η ιστορία πίσω από το Λαϊκό Λαχείο

Το Λαϊκό Λαχείο θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 1941 σαν φυσική συνέχεια του Λαχείου του Στόλου, με την αρχική ονομασία «Λαϊκόν Λαχείον υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας».

Το Λαϊκό Λαχείο είναι ένα απλό περιοδικό λαχείο αυτοτελών εβδομαδιαίων κληρώσεων, που κυκλοφορεί σε σειρές των 80.000 αριθμών (1-80.000) και κληρώνεται κάθε εβδομάδα. Η κλήρωσή του μεταδίδεται απευθείας τηλεοπτικά.

Κάθε ακέραιο γραμμάτιο αποτελείται από πέντε επί μέρους γραμμάτια με τα στοιχεία α, β, γ, δ, και ε.Για κάθε σειρά του λαχείου, κληρώνονται 120 λαχνοί που διακρίνονται στον πρώτο λαχνό, σε δύο μεγάλους και σε 117 μεσαίους λαχνούς. Επίσης υπάρχει μία πληθώρα χιλιάδων μικρών λαχνών.

Από τον Ιούλιο του 1991 άρχισε η εφαρμογή του τριδύμου λαχνού, ο οποίος βελτιώθηκε τον Ιανουάριο του 1995 με την καθιέρωση του «μεγάλου λαχνού» της κλήρωσης.

Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τρεις λαχνούς τριών διαδοχικών σειρών, που προσδιορίζονται μετά από κλήρωση ενός αριθμού σε μια από τις σειρές που κυκλοφορούν. Ο μεγάλος λαχνός κληρώνεται μεταξύ των γραμματίων του «πρώτου λαχνού» του τριδύμου και κερδίζει σταθερά 300.000 €.

Από την 27η κλήρωση του 1998 θεσπίζεται η πρόσθετη χρηματοδότηση του «Μεγάλου Λαχνού» με ποσά που κυμαίνονται από 50.000 έως και 1.500.000 €, μέσω της διεξαγωγής μιας πρόσθετης κλήρωσης στην οποία κληρώνεται ένας τυχαίος διψήφιος αριθμός, ενώ από την 1η κλήρωση του 2013 τα ποσά χρηματοδότησης κυμαίνονται από 700.000 € έως 1.700.000 €.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Για την κλήρωση του λαχείου χρησιμοποιούνταν επτά σύγχρονες ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες. Η πρώτη κληρωτίδα περιείχε οκτώ (8) σφαιρίδια που στο εξωτερικό τους αναγράφουν τους αριθμούς 0 έως και 7. Οι επόμενες πέντε κληρωτίδες περιείχαν δέκα (10) σφαιρίδια με τους αριθμούς 0 έως και 9. Η έκτη κληρωτίδα περιείχε τόσα σφαιρίδια όσα και οι σειρές του λαχείου που κυκλοφόρησαν και η τελευταία περιέχει τέσσερα σφαιρίδια με τους αριθμούς των στοιχείων ενός ακέραιου γραμματίου δηλ. Α, Β, Γ, Δ, Ε.

Το σύστημα τίθεται σε περιστροφική κίνηση, για να ανακατευθούν τα σφαιρίδια. Από τα πέντε πρώτα στοιχεία, με αυτόματη διαδικασία, αναδεικνύεται ένας αριθμός, που είναι ο πρώτος λαχνός του πίνακα κερδών και αποτελεί ταυτόχρονα τον πρώτο λαχνό του τριδύμου.

Ο σχηματισμός των υπολοίπων 119 λαχνών, γίνεται αυτόματα με γνώμονα τον πρώτο λαχνό της κλήρωσης από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου.

Για το σχηματισμό του τριδύμου λαχνού, χρησιμοποιείται η έκτη κληρωτίδα στην οποία έχουν τοποθετηθεί οι σειρές του λαχείου. Τίθεται σε περιστροφική κίνηση και μόλις ακινητοποιηθεί, αναδεικνύεται η σειρά στην οποία ανήκει ο πρώτος λαχνός του τριδύμου. Οι δεύτερος και τρίτος λαχνός του τριδύμου λαχνού, σχηματίζονται αυτόματα χωρίς να κληρωθούν, με την προσθήκη του αριθμού +1 και –1 στον αριθμό της σειράς που κληρώθηκε.

Για τον καθορισμό του «Μεγάλου Λαχνού» της κλήρωσης, χρησιμοποιείται η έβδομη κληρωτίδα στην οποία όπως προαναφέραμε τοποθετούνται τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, που αντιστοιχούν στα γραμμάτια που αποτελούν μία πεντάδα και από την οποία αναδεικνύεται το γραμμάτιο του πρώτου λαχνού του τριδύμου, που κερδίζει το μεγάλο λαχνό της κλήρωσης.

Από την 27η κλήρωση του 1998 ο «μεγάλος λαχνός» της κλήρωσης χρηματοδοτείται με πρόσθετα κέρδη μέσω της διαδικασίας μιας πρόσθετης κλήρωσης ενός διψήφιου αριθμού από 00 έως 99, που έπεται της κύριας κλήρωσης του λαχείου και για την οποία χρησιμοποιούνταν το τέταρτο και το πέμπτο στοιχείο της κληρωτίδας Η πρόσθετη χρηματοδότηση προέκυπτε ανάλογα με το ενδεχόμενο να συμπέσουν τα ψηφία της πρόσθετης κλήρωσης, με τους αντίστοιχους δυο τελευταίους αριθμούς του πρώτου αριθμού της κλήρωσης.

ΤΖΑΚ ΠΟΤ

Εφόσον ένας, δύο ή όλοι οι λαχνοί του τριδύμου λαχνού κληρώνονταν σε αριθμούς αδιαθέτων γραμματίων της κλήρωσης, ποσοστό των κερδών αυτών μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση προσαυξάνοντας το ποσό του τριδύμου λαχνού της επόμενης κλήρωσης.

Από το παραπάνω μεταφερόμενο ποσό, αυξανόταν κατά 200.000 € το κέρδος του «μεγάλου λαχνού» και το εναπομείναν ποσό κατανεμόταν κατά 40% στα υπόλοιπα γραμμάτια (4/5) του πρώτου λαχνού του τριδύμου λαχνού και κατά 60% στα γραμμάτια (10/5) του δεύτερου και τρίτου λαχνού του τριδύμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Η ημερομηνία της παραγραφής του δικαιώματος του αγοραστή αναλάβει τα κέρδη του, αναγράφεται επάνω στα γραμμάτια.