ΑΣΕΠ: Έρχεται νέα προκήρυξη για ΥΕ

ΑΣΕΠ: Έρχεται νέα προκήρυξη για ΥΕ
Ενημερώθηκε: 16/10/18 - 21:33

Τον μεγαλύτερο αριθμό μονίμων θέσεων -περίπου 550 σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- θα έχουν σύντομα στην διάθεσή τους οι υποψήφιοι, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στη "μικρή 3Κ" που θα εκδόσει τις προσεχείς ημέρες το ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για τον διαγωνισμό των 757 μονίμων σε 30 δήμους και 13 ΔΕΥΑ όλης της χώρας.

Οι ειδικοτήτητες που θα ζητηθούν για την κατηγορία ΥΕ είναι:

    -Βοηθητικό προσωπικό
    -Γενικών καθηκόντων
    -Επιστάτες καθαριότητας
    -Εργάτες καθαριότητας
    -Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρων
    -Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων
    -Εργάτες εξωτερικών χώρων
    -Υδρονομείς
    -Προσωπικό καθαριότητας
    -Φύλακες

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν οι απόφοιτοι Τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980.

Κριτήρια επιλογής και μόρια:

-Αριθμός ανηλίκων τέκνων (καθένα από τα δύο πρώτα)     100
-Αριθμός ανηλίκων τέκνων (για καθένα από τα επόμενα)     200
-Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας     300
-Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας     200
-Χρόνος ανεργίας ανά εξάμηνο (έως 8 εξάμηνα)     50
-Εμπειρία (έως 84 μήνες)     7 ανά μήνα
-Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες)     17 ανά μήνα
-Ηλικία (έως και 24 ετών)     50
-Ηλικία (άνω 24 έως και 30)     75
-Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα     100