Βουλιαγμένη: Στην αντεπίθεση η Εκκλησία για τα οικόπεδα 

 
Βουλιαγμένη: Στην αντεπίθεση η Εκκλησία για τα οικόπεδα 

Ενημερώθηκε: 16/09/21 - 23:09

Στην αντεπίθεση πέρασε η Εκκλησία για το θέμα της απαλλοτρίωσης των εκκλησιαστικών οικοπέδων στο Δήμος Βούλας, Βάρης Βουλιαγμένης.

Οι οικονομικές Υπηρεσίες της Εκκλησίας προσπαθούν να ακυρώσουν την απόφαση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για εκ νέου επιβολή απαλλοτρίωσης στα εκκλησιαστικά ακίνητα της Βουλιαγμένης. Με προσφυγή που κατέθεσε στις 13 Αυγούστου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά την ακύρωση της απόφασης με αριθμό 199/2021 που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου.

Στο σκεπτικό που αναπτύσσει ο νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας παρατίθεται το ιστορικό των οικοπέδων που δέσμευσαν προς απαλλοτρίωση οι πρώην Δήμαρχοι Βουλιαγμένης, Πατρίκιος Καραγεώργος και Γρηγόρης Κασιδόκωστας και σήμερα ζητά την προστασία τους από τη δόμηση ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με μια νέα νομική προσέγγιση.

Κατά την άποψη της Εκκλησίας, ο «Δήμος παρανόμησε και δεν συμμορφώθηκε στις δικαστικές αποφάσεις» του 2001 που κατέστησαν τα επίμαχα 288,7 στρέμματα στο κέντρο της Βουλιαγμένης άμεσα οικοδομήσιμα. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ακυρωθεί επειδή πρώτον, δεν γίνεται αιτιολόγηση της «σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης» που εξυπηρετεί η απαλλοτρίωση των ακινήτων και δεύτερον, επειδή δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό πίστωση για την αποζημίωσή τους. Η ανάγκη για προστασία της φυσιογνωμίας της πόλης από την περαιτέρω δόμηση, όπως προβάλλεται τεκμηριωμένα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποσιωπάται πλήρως με κεντρικό ζητούμενο από πλευράς Εκκλησίας να εξαντλήσει τα οικοδομικά της δικαιώματα πάνω στην ιδιοκτησία της.

Οι αντιδράσεις του δήμου  

Ο δήμος από την πλευρά του μιλά για απόπειρα τσιμεντοποίησης χώρων πρασίνου και διαμηνύει σε όλους οτι θα προσφύγει νομικά κατά των κινήσεων της Εκκλησίας για την αξιοποίηση των οικοπέδων στη Βουλιαγμένη, η οποία προκήρυξη σχετικό διαγωνισμό.

Η πρόσκληση καλεί επίδοξους επενδυτές να καταθέσουν προτάσεις για την αγορά ή τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων, με φερόμενο ιδιοκτήτη την Εκκλησία της Ελλάδος στους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κηφισίας, Αχαρνών, Μοσχάτου, Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στη Βουλιαγμένη, οι προκηρύξεις αφορούν συνολικά σχεδόν 190 στρέμματα από τα οποία:

-- Πέντε ακίνητα συνολικής έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων, αναγνωρισμένα ως ιδιοκτησία της Εκκλησίας, τα οποία είναι πολεοδομικά ρυθμισμένα για οικιστική χρήση και ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν δεσμευτεί προς απαλλοτρίωση.

-- Ένα ακίνητο 4,6 στρεμμάτων και συγκεκριμένα στο ΟΤ 13Β, το οποίο έχει συμπεριληφθεί εσφαλμένα μαζί με τα πολεοδομικά ρυθμισμένα της προηγούμενης περίπτωσης.

-- Δεκαεφτά ακίνητα συνολικής έκτασης 190 στρεμμάτων, τα οποία μέχρι το 2004 ήταν δεσμευμένα προς απαλλοτρίωση και πλέον έχουν αποδεσμευτεί με σειρά δικαστικών αποφάσεων, αλλά είναι πολεοδομικά αρρύθμιστα, δηλαδή δεν έχουν οικοδομικές γραμμές, χρήσεις γης και όρους δόμησης. Σημειώνουμε, πως, για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία για την πολεοδομική ρύθμιση αστικής περιοχής απαιτούνται, ακόμα και με τη συναίνεση όλων των φορέων αρκετά χρόνια.

Υπεθυμίζεται οτι η Εκκλησιαστική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας Ελλάδος προχώρησε στην προκήρυξη δύο διαγωνισμών που αφορούν την αξιοποίηση ή αγορά εκτάσεων ή οικοπέδων, περίπου 195 στρεμμάτων στη Βουλιαγμένη αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Κύριο αντικείμενο των διαγωνισμών αποτελούν τα 23 ακίνητα στο Δήμο Βουλιαγμένης, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται, μάλιστα, πολύ κοντά στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις, στη Βουλιαγμένη διατίθενται:

-6 οικόπεδα

-17 εκτάσεις, πολεοδομικώς ατακτοποίητες .Για τις εκτάσεις αυτές υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις από την πλευρά του δήμου ο οποίος παλαιότερα ήταν αντίθετος στο να αλλάξουν χρήση.

- Τα κτίρια βρίσκονται σε ειδυλλιακή τοποθεσία, πάνω σε λοφίσκο, με θέα το Λαιμό αλλά και πιο μακριά, τη Λίμνη Βουλιαγμένης.