Δάνεια:Στόχος να ανοίξει η στρόφιγγα: Ποιοι θα δικαιούνται χωρίς εξασφαλίσεις

Δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με διάρκεια αποπληρωμής έως 10 χρόνια υπόσχεται η κυβέρνηση
Ενημερώθηκε: 29/10/18 - 23:38

Δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με διάρκεια αποπληρωμής έως 10 χρόνια υπόσχεται η κυβέρνηση ότι θα μπορούν να λαμβάνουν σύντομα όχι μόνο οι μικρές επιχειρήσεις, οι νέοι επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα.

Την πρόβλεψη αυτή αναμένεται να περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης στη Βουλή, μέσα στον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της dimokratianews.gr με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση θα επιχειρηθεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ευρείας χρήσης των μικροπιστώσεων. Συγκεκριμένα, μικροδάνεια θα μπορούν να χορηγούν αυτόνομα, για παράδειγμα, επιχειρήσεις, τράπεζες και επιμελητήρια, εφόσον πληρούν τους όρους που θα τίθενται από τον νόμο.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, με έδρα την Ελλάδα, θα ιδρύονται και θα λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ύστερα από άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή θα χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι πρώτες άδειες για ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων αναμένεται να χορηγηθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα είδη

Τα νέα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα χορηγούν τις εξής μορφές δανείων:
• Επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις: Προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης και μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ, είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών είτε ως κεφάλαιο κίνησης.
• Προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις: Πιστώσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ και ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων έως 25.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της αναστολής ή της μείωσης του χρόνου εργασίας.

Οι δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων αναμένεται να είναι οι εξής: πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Οι δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων θα είναι φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Επισημαίνεται ότι η επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα λήψης δανείου σε όσους δεν μπορούν να παρέχουν τις εγγυήσεις που ζητούν σήμερα οι τράπεζες. Για τον λόγο αυτόν προβλέπεται ότι η μικροχρηματοδότηση δεν θα εξασφαλίζεται με ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια, αλλά και δεν θα υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της μικροχρηματοδότησης θα είναι 12 μήνες. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής δεν θα υπερβαίνει τα 10 έτη.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορούν να χορηγούν στον ίδιο δικαιούχο νέα μικροχρηματοδότηση, σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο, και συνολικά αυτή δεν θα υπερβαίνει το όριο των 25.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορεί να απαιτεί την ύπαρξη τριτεγγυητή πριν από τη χορήγηση επιχειρηματικής μικροχρηματοδότησης.