ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ:Tα ονόματα που ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ

Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν από τις έκτακτες κρίσεις όπως ανακοινώθηκαν από το ΓΕΕΘΑ
Ενημερώθηκε: 17/01/17 - 19:29

Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν από τις έκτακτες κρίσεις όπως ανακοινώθηκαν από το ΓΕΕΘΑ.

Το ΣΑΓΕ κατά την 1η συνεδρίαση του, της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2017, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον Αντιναύαρχο (Μ) Καούτσκη Μιχαήλ ΠΝ.

  1. Στην Πολεμική Αεροπορία:

α. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον Αντιπτέραρχο (Ι) Παρασχόπουλο Γεώργιο.

β. «Διατηρητέο», τον Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Σμυρλή Χριστόφορο. 

 

Το ΣΑΓΕ κατά την 2η συνεδρίαση του, της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2017, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:


(1)

Υποστράτηγο

Μανούρη Νικόλαο

(2)

Υποστράτηγο

Ζερβάκη Δημόκριτο

(3)

Υποστράτηγο

Βασιλειάδη Κωνσταντίνο

(4)

Υποστράτηγο

Καμπά Γεώργιο

(5)

Υποστράτηγο

Νομικό Αντώνιο

(6)

Υποστράτηγο

Μπίκο Δημήτριο

   


β. Έκρινε  ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’, τους:

(1)

Υποστράτηγο

Δαβιτίδη Σπυρίδων

(2)

Υποστράτηγο

Παπαχρήστο Στέργιο

(3)

Υποστράτηγο

Παπαθεοδοσίου Ιωάννη

(4)

Υποστράτηγο

Φαραντάτο Παναγιώτη

(5)

Υποστράτηγο

Τοπούζη Θεόδωρο

(6)

Υποστράτηγο

Αλεβίζο Δημήτριο

(7)

Υποστράτηγο

Δοκμετζόγλου Βασίλειο

(8)

Yποστράτηγο

Πάτμιο Αναστάσιο


α.Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους :2.Στο Πολεμικό Ναυτικό


(1)

Υποναύαρχο

Παυλόπουλο Ιωάννη ΠΝ

(2)

Υποναύαρχο

Διακόπουλο Αλέξανδρο ΠΝ


(1)  β.    Έκρινε  ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’, τους:

Υποναύαρχο

Χέλμη Δημοσθένη ΠΝ

(2)

Υποναύαρχο

Θεολογίτη Βασίλειο ΠΝ

(3)

Υποναύαρχο

Νασόπουλο Αθανάσιο ΠΝ

(4)

Υποναύαρχο (Μ)

Μανωλιουδάκη Κωνσταντίνο ΠΝ


α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενών  θέσεων, τους :3.Στην Πολεμική Αεροπορία

1)

Yποπτέραρχο (Ι)

Χριστόπουλο Νικόλαο – Δημήτριο

(2)

Yποπτέραρχο (Ι)

Μπλιούμη Γεώργιο

β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’, τους:

(1)

Υποπτέραρχο (Ι)

Μανωλάκο Ιωάννη

(2)

Yποπτέραρχο (Ι)

Αστρεινίδη Συμεών

(3)

Yποπτέραρχο (Ι)

Αθανασίου Αντώνιο

Το ΣΑΓΕ κατά την 3η συνεδρίαση του, της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2017, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1)

Aρχιπλοίαρχο

Πελεκανάκη Γεώργιο ΠΝ

(2)

Aρχιπλοίαρχο

Πετράκη Στυλιανό ΠΝ

β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του’’, τον Αρχιπλοίαρχο Αγγελόπουλο Ιωάννη ΠΝ.

2.Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1)

Ταξίαρχο (Ι)

Δημητρίου Λαμπράκη

(2)

Ταξίαρχο (Ι)

Σκαρπέτα Παναγιώτη

β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’, τους:

(1)

Ταξίαρχο (Ι)

Σταθιά Αθανάσιο

(2)

Ταξίαρχο (Ι)

Δημακογιάννη Γρηγόριο