Πανελλήνιες 2019 - Ιστορία: Για μαθητές με κριτική σκέψη τα θέματα σύμφωνα με τους φροντιστές

Πανελλήνιες 2019 - Ιστορία: Για μαθητές με κριτική σκέψη τα θέματα σύμφωνα με τους φροντιστές
Ενημερώθηκε: 12/06/19 - 14:29

Πανελλήνιες 2019: Κριτική σκέψη από τους υποψηφίους τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΊΑΣ 

 

Σύμφωνα με την Ομοσπανδία Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος «Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και απαιτούσαν κριτική σκέψη από τους υποψηφίους και στις δύο ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί με σαφήνεια, ωστόσο προϋπέθεταν πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και συνθετική ικανότητα για την απάντηση, κυρίως στο θέμα Β1.

Στη δεύτερη ομάδα, στα θέματα Γ1 και Δ1, που αφορούν στον σχολιασμό πηγών, δόθηκαν κατανοητά κείμενα που ωστόσο για την ουσιαστική επεξεργασία τους απαιτούσαν την καλή προετοιμασία των υποψηφίων.

Συγκριτικά με τα περσινά, τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται αντίστοιχης ποιότητας και ανάλογου βαθμού δυσκολίας, διαπίστωση που μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι η προσέγγιση των θεμάτων στο μάθημα της Ιστορίας προϋποθέτει πλέον την κριτική ικανότητα των μαθητών και όχι απλώς τη στείρα αποστήθιση της ύλης». 

Οι υποψήφιοι της ΟΠ Θετικών Σπουδών εξετάστηκαν στη Φυσική και οι υποψήφιοι της ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Στο thepressroom.gr θα μαθαίνετε έγκυρα και έγκαιρα, τόσο τα θέματα, όσο και τις απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ