ΣτΕ: Συνταγματικός ο συμβιβασμός Δημοσίου - Siemens!

ΣτΕ: Συνταγματικός ο συμβιβασμός Δημοσίου - Siemens!
Ενημερώθηκε: 15/11/17 - 00:45

Συνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τον συμβιβασμό που είχαν υπογράψει το ελληνικό Δημόσιο και η Siemens καθώς η επίμαχη συμφωνία είναι νόμιμη και δεν παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις.

Ο δικαστικός έλεγχος της υπόθεσης αυτής έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Σωματείου «Έλληνες Φορολογούμενοι», ενώ η ολομέλεια του ΣτΕ, κατά πλειοψηφία, έκρινε ότι τόσο το σωματείο όσο και οι φορολογούμενοι, δεν απέδειξαν το έννομο συμφέρον τους, και απέρριψε την προσφυγή τους κρίνοντας, ότι η Πολιτεία έχει την δυνατότητα της ποινικής αξίωσης από την Siemens για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. 

Αντίθετη όμως, άποψη εξέφρασε η μειοψηφία των ανωτάτων δικαστών,που έκρινε ότι η επίμαχη υπόθεση εμφανίζει «μείζονα σημασία για το δημόσιο συμφέρον» και τίθενται «σοβαρά ζητήματα τα οποία αφορούν τις συνταγματικές προϋποθέσεις συμβιβασμού του Ελληνικού Δημοσίου». Τα μέλη της μειοψηφίας κάνουν μία αναδρομή στην εν λόγω υπόθεση, επικαλούμενοι το πόρισμα της επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο η ζημία που προκλήθηκε στο ελληνικό δημόσιο από τις δωροδοκίες ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ.

«Η Ελληνική Δημοκρατία παραιτείται από την άσκηση των αρμοδιοτήτων για την επιβολή κυρώσεων σε σχέση, μεταξύ των άλλων, και με άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της Siemens, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πράξεις αποβλέπουσες στην νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», τονίζουν.

Η συμφωνία συμβιβασμού επικυρώθηκε με νόμο το 2012, αλλά σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Δ' τμήματος του ΣτΕ, η εταιρία δεν είχε υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.