Σύμβαση 717: Στον αέρα το κατηγορητήριο της Ευρωπαίας Αρχιεισαγγελέας μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 
train

Ενημερώθηκε: 28/05/24 - 09:56

«Δέχεται την έφεση. Ακυρώνει την 69776/24.6.2019 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών». Η κρίση του έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία ακυρώνεται απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παραμονές των εκλογών του 2019 έρχεται να τινάξει στον αέρα το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, ενώ βαριά εκτεθειμένοι είναι πλέον ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης που είχαν φορέσει την τήβεννο του δικαστή.

Πρακτικά το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε ότι τηρήθηκε η νομιμότητα σε σχέση με τη σύμβαση 717 και δεν υπήρξε οικονομική ζημία του ελληνικού δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά αυτής της απόφασης είχε προσφύγει η ΕΡΓΟΣΕ με έφεσή της στο ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο τον Ιούλιο του 2019 και η υπόθεση εξετάστηκε τον Ιανουάριο του 2024. Ύστερα από την εξέλιξη αυτήν, στερείται πλέον νομιμοποιητικής βάσης το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς με την ανατροπή της επίμαχης απόφασης η νομική βάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχει κανένα έρεισμα.

Ορθή υλοποίηση
Το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχθηκε πως οι μελέτες εφαρμογής της σηματοδότησης που εκπόνησε τρίτη εταιρεία για λογαριασμό της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, υλοποιήθηκαν ορθώς, δεν ήταν παράτυπες, παραδόθηκαν κανονικά στο συμβατικό πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και, μάλιστα, η καταλληλόλητα της συγκεκριμένης εταιρείας είχε εγκριθεί από την ΕΡΓΟΣΕ προτού καν αναλάβει την εκπόνηση των μελετών.

«Από τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των προαναφερομένων στοιχείων του φακέλου, όπως βασίμως προβάλλεται, η συνυπογραφή από τη δανειοπάροχο των σχετικών μελετών εφαρμογής της σηματοδότησης προκειμένου να αποδειχθεί η εκπόνηση και η έγκριση αυτών από την ίδια, δεν επιβάλλεται, ούτε από τους όρους των τευχών της σύμβασης που συνομολογήθηκε μεταξύ της αναδόχου και της εκκαλούσας, ούτε και από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπει.

Αντιθέτως, όπως με σαφήνεια προβλέπεται από το άρθρο 15.7 της ΕΣΥ οι μελέτες εφαρμογής της σηματοδότησης εκπονήθηκαν από την εταιρεία ΚΟΜΕΛ ΑΕ, δηλαδή μελετητή ανεξάρτητο της αναδόχου, ο οποίος δεν ήταν απαραίτητο να συμπίπτει με τη δανειοπάροχο και συνεπώς δεν νοείται συνυπογραφή τους από την τελευταία. Εξάλλου οι μελέτες αυτές, όπως και όλο το έργο, υλοποιούνταν υπό την ευθύνη της αναδόχου, με βάση την ειδική εμπειρία που όφειλε να διαθέτει, μεταξύ άλλων, και για τη μελέτη εφαρμογής συστημάτων σηματοδότησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διακήρυξη (βλ. άρθρο 22.7.Α.2 της ΕΣΥ, σκ. 10), και η οποία εισφέρθηκε από την ως άνω δανειοπάροχο αυτής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διακήρυξη του ένδικου διαγωνισμού, η εταιρεία ΚΟΜΕΛ ΑΕ, που εκπόνησε τις μελέτες εφαρμογής του συστήματος σηματοδότησης, ως ανεξάρτητος μελετητής δεν απαιτείτο να διαθέτει κάποια συγκεκριμένη τάξη πτυχίου, όπως αντίθετα εσφαλμένα δέχτηκε η ΕΔΕΛ, ωστόσο η ίδια διέθετε εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες και είχε προηγηθεί της αναλήψεως, εκ μέρους της, της εκπονήσεως των μελετών, η έγκρισή της από την εκκαλούσα, ως Κύριο του έργου, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητά της (βλ. άρθρο 15.5 της ΕΣΥ σκ. 9 και άρθρο 19 παρ. 1 ν. 3316/2005 σκ. 6)» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει διώξεις στηριζόμενη σε ζημία του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης που με απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης σε ανώτατο επίπεδο δεν υφίσταται.

Παύση των διώξεων
«Δεν τεκμηριώνεται ούτε αποδεικνύεται επομένως, με βάση τα στοιχεία του φακέλου, η βασιμότητα της αποδιδόμενης στην εκκαλούσα παράβασης και κατ’ ακολουθία δεν στοιχειοθετείται η αποδιδόμενη παρατυπία και ο σχετικός λόγος επομένως πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση», σημειώνεται σε άλλο σημείο της απόφασης μετά την οποία θεωρείται δεδομένο πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα παύσει τις διώξεις εκτός και αν βρει άλλη νομιμοποιητική βάση.

Επομένως, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την πορεία των διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717. Θα συνεχιστούν τώρα που δεν υφίσταται νομιμοποιητική βάση, εφόσον το πρόστιμο της ΕΔΕΛ ακυρώθηκε; Αγνωστο ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, ωστόσο είναι δεδομένο πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε θα πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης και να παύσει τις διώξεις, ή θα πρέπει να αναζητήσει άλλη νομιμοποιητική βάση, καθώς αυτή που στηρίζεται, στερείται νομικής αιτιολόγησης.

Υπενθυμίζεται πως 26 εργαζόμενοι κλήθηκαν ως κατηγορούμενοι σε απολογία για τις καθυστερήσεις υλοποίησης της σύμβασης, βάσει κατηγορητηρίου που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το αδίκημα της απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου επιχειρησιακού προγράμματος σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ελληνικού δημοσίου.

Πηγή: Το Μανιφέστο

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ