13 εκατ. ευρώ χρωστάει η ΑΕΠΙ στο Δημόσιο

13 εκατ. ευρώ χρωστάει η ΑΕΠΙ στο Δημόσιο
Ενημερώθηκε: 07/03/19 - 12:40

Απαγορεύει την οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου της ΑΕΠΙ από και προς την εταιρεία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Διαδικασίας) και αναστέλλει τα πάσης φύσεως ατομικά διωκτικά μέτρα των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τα μέτρα αυτά ισχύουν, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση της επί της 14/6/2018 αίτησης της ΑΕΠΙ ΑΕ να καταστεί η εταιρεία σε καθεστώς πτώχευσης.

Στην απόφαση αναφέρεται πως η ΑΕΠΙ λειτουργούσε με άδεια από το υπουργείου Πολιτισμού. Όμως με βάση το άρθρο 51Α του ν. 4481/2017 και εν συνέχεια την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Β 1767/17.5.2018) η άδεια ανακλήθηκε, με συνέπεια να μην έχει κανένα έσοδο από οποιαδήποτε δραστηριότητα. Η ανάκλησή της, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ήταν «επί της ουσίας, το αποτέλεσμα των αρνητικών οικονομικών στοιχείων που παρουσίαζε η εταιρεία επί σειρά ετών και δη από τα έτη 2014, 2015, ενώ απέτυχε να υπαχθεί στο άρθρο 106Β του Πτωχευτικού Δικαίου. Στη χρήση του 2014 είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 19,9 εκατ. ευρώ, που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της».

Οι όφειλες της ΑΕΠΙ «πιθανολογούνται», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, σε 6.428.251 ευρώ προς τους έλληνες δικαιούχους, 13.283.411 ευρώ σε αλλοδαπούς δικαιούχους, 1.756.203 ευρώ σε προμηθευτές και σε ποσό 1.756.203 ευρώ στη Eurobank. Και ακόμη στους εργαζόμενους οφείλονται 595.792 ευρώ και σε λοιπούς πιστωτές 509.670 ευρώ. Για τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις υπάρχει οφειλή της ΑΕΠΙ ΑΕ κατά το ποσό των 371.718 ευρώ και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς 714.151 ευρώ. Επιπλέον, σε βάρος της ΑΕΠΙ έχουν βεβαιωθεί φόροι ύψους 12.810.272 ευρώ.

Πηγή: typologies