Λογοκρισία των fake news στο διαδίκτυο εν όψει… εκλογών;

 
Λογοκρισία των fake news στο διαδίκτυο εν όψει… εκλογών;

Ενημερώθηκε: 02/05/19 - 09:32

Το διαδίκτυο δεν εμπίπτει σε κάποιες συγκεκριμένες προεκλογικές ρυθμίσεις εν όψει των εθνικών εκλογών.

Όπως αναφέρουν οι typologies πρόκειται να δημιουργηθεί ειδική Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις εκλογικές διαδικασίες, η οποία θα ελέγχει όσα δημοσιεύονται και διαδίδονται στο διαδίκτυο, στην κατεύθυνση πρόληψης των ψευδών ειδήσεων.

Αυτό προβλέπει το άρθρο 105 του νέου ν. 4604 για την «ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έκφυλης βίας», που ψηφίστηκε πριν από έναν μήνα στη Βουλή. Οι διατάξεις του δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις ευρωεκλογές ή τις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς απαιτείται χρόνος για τη συγκρότηση ενός νέου δικτύου, όπως αυτό ορίζεται.

Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Εσωτερικών συγκροτείται το Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο, ως ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού για «θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου και των λοιπών ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας) στις εθνικής εμβέλειας εκλογικές διαδικασίες και τις υποδομές και πληροφοριακά συστήματα των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή τους». Πρακτικά, το συντονιστικό κέντρο θα ελέγχει μέσα από δύο επιτροπές, το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας και την Επιτροπή Ορθής Χρήσης του Διαδικτύου, οτιδήποτε διαδίδεται μέσω του Internet, παραβιάζει την ασφάλεια ή αποτελεί ψευδείς ειδήσεις.

Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας έχει την επιχειρησιακή και συντονιστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, ως φορέων που εμπλέκονται στην προετοιμασία και διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών εθνικής εμβέλειας.

Η Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου παρακολουθεί τη χρήση του διαδικτύου στις εκλογικές διαδικασίες εθνικής εμβέλειας και εισηγείται προς τους συναρμόδιους υπουργούς την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της πρόληψης των ψευδών ειδήσεων, του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και της διαφάνειας στη χρήση του διαδικτύου για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων.