Alpha Bank: Ύφεση 0,3% - 0,7% φέτος, ανάπτυξη το 2017

Alpha Bank: Ύφεση 0,3% - 0,7% φέτος, ανάπτυξη το 2017
Ενημερώθηκε: 20/05/16 - 17:50

Αναφορά στο πολυνομοσχέδιο που κατετέθη στη Βουλή κάνει η Alpha Bank, στο τελευταίο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της. Σημειώνοντας πως σηματοδοτεί "μία νέα φάση η οποία προσδιορίζεται από δύο αντίρροπες δυνάμεις".

Μπορεί να σημάνει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεν, θα φέρει υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2016 δε.

Παράλληλα, η Alpha Bank παραθέτει και τις προβλέψεις της για την πορεία της οικονομίας κατά το τρέχον και το επόμενο έτος, αναμένοντας ύφεση από 0,3% έως 0,7% το 2016. Πάντως, όπως τονίζει, η οικονομία ενδέχεται να καταγράψει θετικό ρυθμό ανάπτυξης από το δεύτερο εξάμηνο του 2016, ενώ το 2017 η αύξησή του αναμένεται να ξεπεράσει το 2%.

Αναλυτικότερα, οι αναλυτές της Alpha Bank σημειώνουν τα εξής:
Με τη νομοθέτηση και του δεύτερου πακέτου των προαπαιτούμενων μέτρωνγια την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως του προγράμματος και τησυνεπαγόμενη εκταμίευση των χρηματοδοτικών πόρων, η οικονομία οδηγείται σε μία νέα φάση η οποία προσδιορίζεται από δύο αντίρροπες δυνάμεις.

Πρώτον, το υφεσιακό μείγμα της ακολουθούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής. Η τελευταία στηρίζεται κυρίως σε πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις μέσω της αυξήσεως έμμεσων φόρων σε αγαθά και υπηρεσίες, της μεταβολής της κλίμακος του φόρου εισοδήματος και των παρεμβάσεων στο σκέλος των εισφορών στο ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό σύστημα που επιδρούν αρνητικά στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Αναμένεται, συνεπώς, υποχώρηση της ιδιωτικής καταναλώσεως το 2016, ενώ το 2017 εκτιμάται ότι θα επανέλθει σε θετικό πρόσημο αλλά θα είναι υποτονική.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 διατηρήθηκαν οι συνθήκες αβεβαιότητας, εξέλιξη που συνδέεται με τη χρονική διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους. Παρατηρείται, παράλληλα, η περαιτέρω πτώση του ΑΕΠ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2015. Συγκεκριμένα, σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) κατέγραψε αρνητικό ρυθμό μεταβολής 0,4% στο πρώτο τρίμηνο 2016, έναντι αυξήσεως 0,1% το τέταρτο τρίμηνο 2015.

Οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας επιβεβαιώνουν την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τους πρώτους μήνες του 2016. Ειδικότερα σημειώνεται (ι) πτώση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατά 5,4% σε ετήσια βάση στην περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016, (ιι) επιβράδυνση της αυξήσεως νέων αδειών κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων κατά 5,2% στο πρώτο τετράμηνο του 2016 (πρώτο τετράμηνο του 2015: 28,5%) και (ιιι) μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,8% στο πρώτο τρίμηνο 2016.

Οι ανησυχίες των νοικοκυριών σχετικά με τις οικονομικές τους συνθήκες και την επικείμενη νέα εισοδηματική απώλεια αντικατοπτρίζονται στην κατάρρευση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο -73,7 τον Απρίλιο 2016, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2013. Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται στην πορεία των εθνικολογιστικών στοιχείων που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, επιταχύνθηκε ο ρυθμός μειώσεως του πραγματικού ΑΕΠ, ο οποίος υπεχώρησε για τρίτο συνεχές τρίμηνο, κατά 1,3% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο 2016, έναντι μειώσεως 0,8% στο τέταρτο τρίμηνο 2015 και αυξήσεως 0,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2015.

Δεύτερον, η ολοκλήρωση της αξιολογήσεως δύναται να ενεργοποιήσει σειρά εξελίξεων που είναι καταλυτικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομική κατάσταση της χώρας και την αύξηση των επενδύσεων.

Συγκεκριμένα:

- η εκταμίευση χρηματοδοτικών πόρων που συνδέονται με τη δόση θα διευκολύνει την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβερνήσεως στον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας συνεπώς, τις συνθήκες ρευστότητας.
- η επανένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων στις αποδεκτές από το ευρωσύστημα εξασφαλίσεις μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως των ελληνικών τραπεζών και κατά συνέπεια της πραγματικής οικονομίας.
- η συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ μπορεί να περιστείλει σημαντικά το κόστος δανεισμού για το ελληνικό δημόσιο και της επιχειρήσεις.
η επιστροφή της εμπιστοσύνης θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και η τελευταία θα μειώσει έτι περαιτέρω την αβεβαιότητα στο πλαίσιο ενός ενάρετου κύκλου (virtuous cycle).

Δεδομένου ότι οι επενδύσεις έχουν συρρικνωθεί σε μόλις 11,6% του ΑΕΠ το 2015, έναντι 24,5% του ΑΕΠ το 2007, υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των επενδύσεων το 2017 (base effects).

Το τελικό αποτέλεσμα στην αναπτυξιακή δυναμική των επόμενων ετών θα εξαρτηθεί κατά συνέπεια από το ύψος του λεγόμενου δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή σε σχέση με τον πολλαπλασιαστή εμπιστοσύνης. Με βάση τα ανωτέρω, ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει αρνητικός μεταξύ του -0,3% και -0,7% το 2016. Η οικονομία δύναται εντούτοις να καταγράψει θετικό ρυθμό αναπτύξεως από το δεύτερο εξάμηνο 2016, ενώ το 2017 η αύξησή του αναμένεται να ξεπεράσει το 2%.