Αφορολόγητο: Έτσι θα χτιστεί για το οικονομικό έτος 2017

72 ημέρες για το δικαίωμα έκπτωσης φόρου του 2017: Η λίστα με τα ποσά που πρέπει να συγκεντρωθούν αναλόγως εισοδήματος
Ενημερώθηκε: 21/10/17 - 19:27

Έμειναν 72 ημέρες πριν το τέλος του οικονομικού έτους 2017 και οι πολίτες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ,κατηγορίες πολιτών, όπως μισθωτοί, συνταξιούχοι, και κατ επάγγελμα αγρότες, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες συνολικού ύψους 10%-18,75% επί του ετήσιου εισοδήματος του τρέχοντος έτους, εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) ή με άλλες ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής.

Έτσι, για την εξασφάλιση του αφορολόγητου, απομένουν πλέον 72 μέρες. Εκείνοι που δεν θα καταφέρουν να καλύψουν τα απαιτούμενα ποσοστά δαπανών θα επιβαρυνθούν με την υποχρέωση καταβολής φόρου 22% επί για όσα ποσά δεν καλύπτονται.

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται όλα σχεδόν τα έξοδα για αγορές καταναλωτικών αγαθών και παροχή υπηρεσιών, ακόμη και οι δαπάνες για πληρωμές λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνων, Ιnternet, κοινοχρήστων, ασφαλίστρων υγείας, κατοικίας και αυτοκινήτων.

Η λίστα

Σύμφωνα με την τωρινή φορολογική νομοθεσία:

1. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για να εξασφαλίσουν στις δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2018 ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος μέχρι τα επίπεδα των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο από 8.636 έως 9.545 ευρώ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει από την 1η-1-2017 έως και την 31η-12-2017 δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό χρήμα» συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό:

10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματός τους, πραγματικού ή τεκμαρτού,
15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και
20% επί του υπερβάλλοντος ποσού.
2. Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του ποσού δαπάνης που αντιστοιχεί στο ισχύον κατά περίπτωση ποσοστό επί του εισοδήματος, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%.