Από 7 Απριλίου αιτήσεις για αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ

Από 7 Απριλίου αιτήσεις για αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ
Ενημερώθηκε: 06/04/16 - 19:49

Αρχίζει από την Πέμπτη 7 Απριλίου, στις 12 μ.μ., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 07.04.2016 έως και 20.05.2016.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας.
Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 11.02.2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από τις 8 Απριλίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Νέο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Τάσεις φυγής στο εξωτερικό από το 39% των επιχειρήσεων