ΕΝΦΙΑ: Ποιοί ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται μείωση φόρου κατά 60%

 
ΕΝΦΙΑ: Ποιοί ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται μείωση φόρου κατά 60%

Ενημερώθηκε: 01/09/16 - 09:20

Μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2016 προκύπτει θέμα μειωσης του κύριου φόρου για τα ημιτελή ακίνητα που παρέμειναν κενά.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αναφορικά με το συντελεστή ημιτελών κτισμάτων ισχύουν τα εξής.

Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που:

α) δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά

β) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά

Δηλαδή, όπως αναφέρει η Ημερησία, για τα ημιτελή κτίσματα ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής που είναι κενά και ταυτόχρονα δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενά, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής και τελικά ο κύριος φόρος μειώνεται κατά ποσοστό 60%.

Προκειμένου οι φορολογούμενοι να λάβουν τη μείωση 60% στο ποσό του κύριου φόρου για τα ημιτελή κτίσματα που δεν έχουν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενά, πρέπει προηγουμένως να έχουν συμπληρωθεί αθροιστικά και οι ακόλουθες ενδείξεις στο έντυπο Ε9:

- Στη στήλη 10 «ειδικών συνθηκών» του πίνακα 1 να αναγράφεται ο κωδικός 99 «ημιτελές κτίσμα»,

- Στη στήλη 30 του πίνακα 1 να αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ,να συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και

- Στη στήλη 32 «ειδική κατηγορία» του πίνακα 1 να συμπληρώνεται ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

Τι πρέπει να κάνετε εαν δεν έχει υπολογιστεί η μείωση 60% στο ΕΝΦΙΑ

Στις περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώνεται ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η μείωση του 60% στον κύριο φόρο για τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, είναι δεδομένο ότι υπήρξε λανθασμένη συμπλήρωση του Ε9.
Η κίνηση που «θεραπεύει» το πρόβλημα αυτό είναι η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 και η ορθή συμπλήρωση των συγκεκριμένων κωδικών του εντύπου.

Να θυμίσουμε ότι μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 πραγματοποιούνται νέες εκκαθαρίσεις που διακρίνονται ως εξής:

α) Αυτόματη ηλεκτρονική εκκαθάριση από την Δ.ΗΛΕ.Δ. στις περιπτώσεις που προκύπτει χρεωστική διαφορά στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή μηδενική διαφορά ή τέλος πιστωτική (μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ).

β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εκκαθάριση ολοκληρώνεται στην Δ.Ο.Υ. μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΕΝΦΙΑ: Πως θα γίνει ο συμψηφισμός του ΕΝΦΙΑ με επιστροφές φόρου

Σχετικά θέματα:

Ημερησία

Πηγή