Καζίνο Ελληνικού: Αποκλεισμός της Hard Rock από τον διαγωνισμό

 
Καζίνο Ελληνικού: Αποκλεισμός της Hard Rock από τον διαγωνισμό

Ενημερώθηκε: 14/01/20 - 20:37

Καζίνο Ελληνικού: Τον αποκλεισμό της Hard Rock από τη συνέχεια του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ενέκρινε την σχετική εισήγηση για τον αποκλεισμό της.

Όπως αποφασίστηκε πριν από λίγο στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παιγνίων δεν πέρασε στην επόμενη φάση η Hard Rock λόγω ελλείψεων και παρατυπιών στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της. Έτσι, ομόφωνα, αποφασίστηκε και η συνέχιση του διαγωνισμού με μοναδικό υποψήφιο το σχήμα Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οι ελλείψεις του φακέλου της Hard Rock αφορούν σε μη αποδεκτή εγγυητική επιστολή, στην αδυναμία προσκόμισης της απαιτούμενης τραπεζικής βεβαίωσης για τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια, σε μη πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων για εμπειρία ανάπτυξης καζίνο καθώς και ότι δεν έχει αποδείξει επαρκώς, όπως το ζητούσε η προκήρυξη του έργου, την κατασκευαστική της εμπειρία σε ανάλογα έργα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που μετείχαν στη διαδικασία, το επόμενο βήμα αφορά στην καθαρογραφή, στην έγκριση των πρακτικών και στην κοινοποίηση της απόφασης στους ενδιαφερόμενους. Από την κοινοποίηση της απόφασης, προβλέπεται διάστημα 10 ημερών για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) προκειμένου να ανοίξει ο φάκελος της πρόσφοράς της Mohegan – ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Στην απόφαση αυτή θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά πιθανή η προσφυγή κατά της απόφασης της ΕΕΕΠ και αυτό με βάση τις σχετικές δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών της Hard Rock.

Με την απόφαση αυτή, σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό η εκκρεμότητα που υφίστατο αναφορικά με την πρώτη φάση του διαγωνισμού και πραγματοποιείται ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: Capital.gr