Άνεργος παραμένει ένας στους δύο νέους

Άνεργος παραμένει ένας στους δύο νέους
Ενημερώθηκε: 10/03/16 - 12:37

Άνεργος παραμένει ο ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα. Συνολικά η επίσημη ανεργία ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2015 σε 24%.

Το ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών ήταν 48,9%. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 20,5% και στις γυναίκες 28,3%.

Αναλυτικά:

Το ποσοστό ανεργίας τον ∆εκέµβριο του 2015 ανήλθε σε 24% έναντι 25,9% τον ∆εκέµβριο του 2014.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.149.716 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.267.161 άτοµα.

Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον ∆εκέµβριο του 2015, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.649.367 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 113.825 άτοµα σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2014 (αύξηση 3,2%) και κατά 18.727 άτοµα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2015 (αύξηση 0,5%).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 86.854 άτοµα σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2014 (µείωση 7,0%) και κατά 19.365 άτοµα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2015 (µείωση 1,7%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 71.281 άτοµα σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2014 (µείωση 2,1%) και κατά 3.461 άτοµα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2015 (µείωση 0,1%).

Δείτε τους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ:

Συνολικά:

Ανά Περιφέρεια: