Η Μονή Καρακάλλου υποστηρίζει ότι είναι «ανεύθυνα και ανυπόστατα» ότι στηρίζει ενεργά τη «ΝΙΚΗ»

 
Η Μονή Καρακάλλου υποστηρίζει ότι είναι «ανεύθυνα και ανυπόστατα» ότι στηρίζει ενεργά τη «ΝΙΚΗ»

Ενημερώθηκε: 27/05/23 - 20:19

Διαψεύδει η Μονή Καρακάλου οτι στηρίζει το κόμμα "ΝΙΚΗ". Σε ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο ηγούμενος Φιλόθεος επισημαίνεται οτι το σχετικό μήνυμα που έχει σταλεί σε μοναστήρια δεν ήταν σε γνώση του.

Για το θέμα της εμπλοκής μονών και ναών υπέρ της "Νίκης" την επόμενη εβδομάδα στην τακτική της συνεδρίαση της Διαρκής Ιερά Σύνοδος θα εκδώσει νέα ανακοίνωση στην οποία θα εφιστά την προσοχή στους κληρικούς να απέχουν από κάθε κομματική δραστηριότητα.

Η ανακοίνωση της μονής:

«Εξ αφορμής διαφόρων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες, τα οποία παρουσιάζουν την Ιεράν ημών Μονήν ως αναμιχθείσαν με ανακοινώσεις εις τας προσφάτους εθνικάς εκλογάς, επιθυμούμεν να γνωστοποιήσωμεν προς πάντας ότι η Ιερά ημών Μονή δεν προέβη εις ουδεμίαν σχετικήν δήλωσιν, τα δε φερόμενα ως συνταχθέντα εκ της Ιεράς ημών Μονής είναι ανυπεύθυνα και ανυπόστατα, δίχως έγκρισιν και υπογραφήν του Καθηγουμένου και Γέροντος ημών Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου.

» Ως γνωστόν, ημείς ως μοναχοί και κληρικοί, δεν πολιτευόμεθα και γενικώς δεν αναμιγνυόμεθα εις τα πολιτικά δρώμενα, εν τούτοις έχομεν υποχρέωσιν και καθήκον να προσευχώμεθα διά την πατρίδα ημών, ώστε να αναδεικνύωνται εκ του λαού πολιτικοί άξιοι, πεφωτισμένοι, ευλαβείς, εμφορούμενοι με τα πατροπαράδοτα ιδανικά και ιδεώδη, προκειμένου να προάγουν παντοιοτρόπως την ευλογημένην ημών χώραν, όπως της πρέπει και αξίζει.

» Κατακλείοντες δηλώνομεν υπευθύνως, και πάλιν, ότι η Ιερά ημών Μονή ουδεμίαν σχέσιν έχει με τας οιασδήποτε δηλώσεις που εκυκλοφόρησαν οπουδήποτε, ούτε είμεθα ενήμεροι διά την σύνταξιν και διάδοσιν αυτών.

» Διά τούτο ενυπογράφως διαψεύδομεν αυτάς, προκειμένου να σταματήση κάθε άλλη περαιτέρω συζήτησις και να δοθή τέλος εις το, ως μη ώφειλε, ανακυψαν ζήτημα.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Καρακάλλου»

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ