Μεγάλη κομπίνα απο υπάλληλο ΔΟΥ της Αττικής

 
Μεγάλη κομπίνα απο υπάλληλο ΔΟΥ της Αττικής

Ενημερώθηκε: 10/03/16 - 19:21

Σε πειθαρχική δίκη παρέπεμψε υπάλληλο μεγάλης ΔΟΥ της Αττικής, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Η παραπομπή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ζητήθηκε μετά από τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου από την αρμόδια μονάδα του υπουργείου Οικονομικών και από τον οποίο προέκυψε ότι ο υπάλληλος είχε προχωρήσει σε πράξεις βλαπτικές για τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν επαναλαμβανόμενες εκδόσεις γραμματίων συμψηφισμού, καθώς και δημιουργία ανυπόστατων τίτλων πληρωμής, με σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρίτων.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται έλεγχος και σε άλλες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, από τις διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.