Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για την ηγεσία της Δικαιοσύνης

 
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ενημερώθηκε: 28/07/19 - 21:17

Επιλέγοντας αυστηρά από την επετηρίδα ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας εξουσιοδοτήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής να προτείνει στη Βουλή τρεις υποψηφίους για τις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Έτσι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η επιλογή θα είναι μεταξύ των εξής έξι αντιπροέδρων:

- Αγγελική Αλειφερoπoύλoυ, (αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δυο χρόνια)

- Γεώργιoς Λέκκας, (αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος στις 30 Ιουνίου 2019).

- Πηvελόπη Ζωvταvoύ, (αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος).

- Iωσήφ Τσαλαγαvίδης, (αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος).

- Ειρήvη Καλoύ, (αποχωρεί σε δυο χρόνια).

- Δήμητρα Κoκoτίvη, (αποχωρεί σε δυο χρόνια).

Ακόμη, για τη θέση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου η επιλογή θα είναι μεταξύ των εξής αντεισαγγελέων:

- Δημητρίου Δασoύλα, (αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος στις 30 Ιουνίου 2019).

- Βασίλειου Πλιώτα, (αποχωρεί σε τρία χρόνια).

- Χαράλαμπου Βουρλιώτη, (αποχωρεί σε δυο χρόνια).

- Βασιλικής Θεoδώρoυ, (αποχωρεί σε δυο χρόνια).

- Ευσταθίας Σπυρoπoύλoυ, (αποχωρεί σε δυο χρόνια).

- Παvαγιώτη Καραγιάvvη, (αποχωρεί σε δυο χρόνια).