1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δ. Χούπης: Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας

 

Ν.Δένδιας (στο 1ο Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας): Τι Ναυτικό θέλουμε;