5η ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

ΓΕΕΘΑ: Διεξαγωγή της 5ης Διακλαδικής Ημερίδος Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους