ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΕ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ