ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οι αρχές του Ολυμπιακού Κινήματος, βασικές συνιστώσες δημοκρατίας και ειρήνης

02/06/19 - 21:34
Τη διαχρονική λάμψη του Ολυμπιακού Πνεύματος και των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ολυμπιακού Κινήματος υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τον χαιρετισμό στην τελετή έναρξης της Διεθνούς Συνόδου για Νέους Μετέχοντες, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας