ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

 

Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται τον πόρο του νερού με υπευθυνότητα, ευαισθησία και με βασική παράμετρο την διατήρηση της βιοποικιλότητας