ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Παράταση προθεσμιών φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από πυρκαγιές