ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Οι προτάσεις του  ΣΕΑΑ για να δοθούν κίνητρα στην απόκτηση  ηλεκτροκίνητου οχήματος