Κίνας

 

Πως αντιμετωπίζει η Κίνα το πλεόνασμα κατοικιών της;