ΚΚΕ

Όλες οι ειδήσεις για το ΚΚΕ - Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γνωστό και με το ακρωνύμιό του K.K.E., είναι ελληνικό μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα